• عینک آفتابی خوب

  عینک آفتابی خوب

  اگر عینک آفتابی خوب و با کیفیت باشد می‌تواند تا 97 درصد از ورود نور به چشم جلوگیری کند.
 • کانال تلگرام اتحادیه

  کانال تلگرام اتحادیه

  هدف ایجاد این کانال اطلاع رسانی به مردم در جهت آرامش جامعه راجع به چشم می باشد ادامه مطلب
 • 1
 • 2
اشتراک در تلگرام
 • Home
 • قوانین نظام صنفی

آیین نامه ها

* قوانین نظام صنفی *

 

·         ماده (1) قانون نظام صنفی:

قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان, وظایف, اختیارات, حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‏کند.

·         ماده (2) فرد صنفی:

هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید, تبدیل, خرید, فروش, توزیع,خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری  کند و به عنوان پیشه‏ور و صاحب حرفه و شغل آزاد , خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا, محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد, فرد صنفی شناخته می‏شود.

 

·         ماده (3) واحد صنفی:

هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد, واحد صنفی شناخته می‏شود.

ماده (26)–  هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی را آغاز کند, ابتدا باید به اتحادیه ذی‏ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‏گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه, متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیراین صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط, ظرف پانزده روز نسبت به صدور  پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.

 

·         ماده (4) صنف:

گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون, با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه( تولیدی_خدمات فنی) و ( توزیعی_خدماتی ) تقسیم می‏شوند.

·         ماده (7) اتحادیه:

شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند, برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

 

·         ماده (5) پروانه کسب:

مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‏شود.

·         ماده (6) پروانه تخصصی و فنی:

گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می‏شود.

ü      پروانه کسب معتبر: پروانه کسبی است که:

ü      تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده باشد.

ü      صاحب پروانه تغییر شغل نداده باشد و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد.

ü      واحد صنفی فعال باشد.

ü      مکان واحد صنفی تغییر نیافته باشد.

 

·         ماده (12) _ تبصره (5):

در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی, بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب  یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب  به غیر, اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه  به واحد صنفی مزبور  پروانه کسب را ابطال  کند.

 

*اهم وظایف فرد صنفی*

 

 

·         ماده(12):

افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه , نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

·         ماده (14):

افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‏ربط را بپردازند.

·         ماده(15):

افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا, یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه, قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد, اعلام کنند.

·         تبصره 1 : هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها, اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی, تاریخ, مبلغ دریافتی و نوع ومشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

·         تبصره 3 : افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‏دارند باید از صورت حساب های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

·         تبصره 4 :فرد صنفی, مسئول انطباق کیفیت و کمیت هرنوع کالای عرضه شده یا خدمت ارئه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

 

·         ماده (17):

افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور, از جمله قوانین و مقررات صنفی, انتظامی, بهداشتی, ایمنی, حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار  و دستورالعمل های مربوط به نرخ‏گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‏ربط ابلاغ می‏گردد, رعایت و اجرا کنند.

·         تبصره 2 : افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات, کالاها یا خدمات, برخلاف واقع تبلیغ کنند.

·         تبصره 3 : انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر, ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون(1000000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال محکوم می‏شود.

 

·         ماده (18):

درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند, باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات, پس از ابطال پروانه کسب قبلی, پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‏کند.

·         ماده (21):

در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد, افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.

·         تبصره 1 : اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت, معدن و تجارت رسمیت می‏یابد.

 

·         ماده(27):

محل دایر شده به وسیله هرشخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‏شود.

·         تبصره 2 : کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند, به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

·         ماده (28):

واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت,معدن و تجارت خواهد رسید, به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‏گردد:

الف_ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب

ب _ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‏شود.

ج _ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه

د _ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت

ه_ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون

 

*تخلفات و جریمه ها*

o         ماده(57):     گران فروشی

o         ماده(58):     کم فروشی

o         ماده(59):      تقلب

o         ماده(60):     احتکار

o         ماده(61):     عرضه خارج از شبکه

 

o         ماده(62):    عرضه و فروش کالای قاچاق

o         ماده(63):   عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

o         ماده(64):   فروش اجباری

o         ماده(65):   عدم درج قیمت

o         ماده(66):   عدم صدور صورتحساب

 

 

*سایر مقررات*

 

 

·         ماده(84):

حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت,معدن وتجارت می‏رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین نامه, واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.

 

·         ماده (91):

اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس, بهره برداری یا اشتغال از وزارت خانه ها, موسسات, سازمان‏ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه‏های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‏باشند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‏فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند, مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه , به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

 

·         تبصره 1 : اخذ پروانه کسب از اتحادیه, مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‏های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.

 


تماس با اتحادیه

آدرسمشهدخیابان دانشگاه - بین دانشگاه 14 و  16 - مقابل هتل شیراز ساختمان 244 طبقه دوم واحد شش 

تلفن

32242010

38580636

38580637

info@Mashhadeynak.ir

 

درباره ما

 هیئت مدیر‏ه جدید با هدف ساماندهی صنفی,بالا بردن سطح آموزش در حد استانداردهای روز دنیا در بخش opticion, تدوین آئین نامه اصلاح شده اتحادیه باتوجه به نیازهای شغلی امروز,نظارت مستمر و دائم به منظور بهره‏وری بهتر و جلوگیری از تخلفات صنفی می‏باشد.

ادامه مطلب